Regulamin domki

 1. Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłacenie wcześniej ustalonego zadatku do trzech dni roboczych od dokonania rezerwacji na konto bankowe.
  Santander Bank Polska, Monika i Kamil Mirończuk ul. Ogrodowa 9a, 58-562 Podgórzyn.                                                                              PL 58 1090 2633 0000 0001 4652 8173, Kod BIC WBKPPLPP
  Wpłata zadatku oznacza , że zapoznali się Państwo z naszym regulaminem oraz, że go w pełni akceptują. Resztę należności za zamówiony pobyt pobieramy w dniu przyjazdu. W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwację uznaje się za nieważną.
 2. Przekazanie domku i zdanie kluczy odbywa się w obecności właściciela domków.
 3. Dobę hotelową zaczynamy od godz. 14:00, a kończymy o godz. 10:00. Przy możliwości przedłużenia każda rozpoczęta godzina dodatkowo płatna 15zł. Po ustaleniu z właścicielem.
 4. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy.
 5. Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie właścicielowi.
 6. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na bieżąco.
 7. Zabrania się palenia tytoniu oraz świeczek w domach.
 8. Ośrodek nie odpowiada za uszkodzone mienie tj: parkujące samochody oraz pozostawione przedmioty wartościowe w domach.
 9. Proszę o pozostawienie porządku w domach, wyniesienie śmieci, pozmywanie naczyń. W przypadku nie posprzątania domku przed wyjazdem będzie pobierana opłata w kwocie 80,00 zł
 10. Opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność za swoje pociechy korzystające z urządzeń zabawowych znajdujących się przy domkach.
 11. Właściciele domków nie odpowiadają za zdarzenia losowe powstałe w wyniku złego korzystania z urządzeń zabawowych i innych urządzeń znajdujących się na działkach i na wyposażeniu domków.
 12. Dozwolone jest przebywanie zwierząt na terenie za dodatkową opłatą w wysokości 15zł/doba. Pupile muszą być pod stałą kontrolą właścicieli, wszelkie potrzeby zwierząt muszą być załatwiane poza terenem, w razie wypadku prosimy o niezwłoczne posprzątanie odchodów. Obowiązuje absolutny zakaz puszczania psów ze smyczy na terenie.
 13. Obowiązuje absolutny zakaz pozostawiania zwierząt w domku bez opieki, ewentualnie w transporterze lub w kojcu.
 14. Wynajmujący domki mogą parkować auta na parkingu znajdującym się na terenie. Jest to parking zamknięty, niestrzeżony ale monitorowany. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za utratę oraz uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego. Max ilość pojazdów na domek: 2 sztuki
 15. Na terenie obowiązuje cisza nocna od 22:00 do 7:00.
 16. Ze względu na drewnianą konstrukcje domków należy przestrzegać zasad ochrony p/pożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru, nie używać elektrycznych urządzeń grzewczych nie będących na wyposażeniu, oraz absolutnie nie palimy grilla na tarasie. Domek jest wyposażony w gaśnicę wodną.
 17. Brykiet oraz drewno do kominka jest dostarczane do godziny 15:00 po wcześniejszym powiadomieniu właścicieli.
 18. Recycling odpadów obowiązkowy, w dniu wyjazdu wszelkie odpady muszą być wyniesione do koszy zbiorczych.
 19. Do każdego domku przynależy grill betonowy do którego można używać tylko brykietu, absolutnie nie używać drewna i musi być posprzątany na koniec pobytu.
 20. W sezonie palenia kominkiem obowiązuje zakaz pozostawiania palącego się kominka bez opieki.
 21. Właściciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności od zdarzeń losowych oraz nieszczęśliwych wypadków.
 22. Prosimy o nie odpalanie aut w celu ich zagrzania, odśnieżenie czy schłodzenia.
 23. Właściciele zastrzegają sobie prawo do żądania opuszczenia terenu nie przestrzegającym regulaminu
 24. Obiekt monitorowany, administratorem danych osobowych jest Domek BB Monika Mirończuk , ul Ogrodowa 9a, 58-562 Podgórzyn. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 888 916 922

a)Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu EU i Rady EU 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. poz. 1000) – WPŁATA ZADATKU JEST ADEKWATNA ZE ZGOD NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.
b)Dane osobowe będą udostępniane organom umocowanym do ich pozyskania na mocy prawa powszechnie obowiązującego.
c)Dane będą przechowywane w sejfie przez okres 5 lat a następnie zniszczone.
d)Podmiot ma prawo dostępu do danych osobowych, ma prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
e)Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.