Regulamin apartament

 1. Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłacenie wcześniej ustalonego zadatku do trzech dni roboczych od dokonania rezerwacji na konto bankowe.
  Santander Bank Polski. Monika i Kamil Mirończuk, ul. Ogrodowa 9a, 58-562 Podgórzyn                                                                                PL 58 1090 2633 0000 0001 4652 8173, kod BIC: WBKPPLPP                                                                                                                                  Wpłata zadatku oznacza , że zapoznali się Państwo z naszym regulaminem oraz, że go w pełni akceptują. Resztę należności za zamówiony pobyt pobieramy w dniu przyjazdu gotówką. W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwację uznaje się za nieważną.
 2. Przekazanie apartamentu i zdanie kluczy odbywa się w obecności właściciela.
 3. Dobę hotelową zaczynamy od godz. 15:00, a kończymy o godz. 10:00. Przy możliwości przedłużenia każda rozpoczęta godzina dodatkowo płatna 15zl. Po ustaleniu z właścicielem.
 4. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy.
 5. Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie właścicielowi.
 6. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na bieżąco.
 7. Zabrania się palenia tytoniu oraz świeczek w budynku.
 8. Ośrodek nie odpowiada za uszkodzone mienie tj: parkujące samochody oraz pozostawione przedmioty wartościowe w apartamencie.
 9. Proszę o pozostawienie porządku w apartamencie, wyniesienie śmieci oraz pozmywanie naczyń. W przypadku nie posprzątania apartamentu przed wyjazdem będzie pobierana opłata w kwocie 80,00 zł.
 10. Opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność za swoje pociechy korzystające z urządzeń zabawowych znajdujących się na posesji.
 11. Właściciele obiektów nie odpowiadają za zdarzenia losowe powstałe w wyniku złego korzystania z urządzeń zabawowych i innych urządzeń znajdujących się na działkach i na wyposażeniu obiektu.
 12. w apartamentach obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt.
 13. Wynajmujący mogą parkować auta na parkingu znajdującym się na terenie. Jest to parking zamknięty, niestrzeżony ale monitorowany, właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za utratę oraz uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego. Max ilość pojazdów na apartament: 2 sztuki
 14. Na terenie obowiązuje cisza nocna od 22:00 do 7:00
 15. Obiekt nie przyjmuje rezerwacji na głośne imprezy okolicznościowe grup powyżej 7 osób w związku z generowanym hałasem oraz utrudnieniem spokojnego odpoczynku pozostałym gościom.
 16. W okresie zimowym w apartamencie obowiązuje temperatura stała 21,5oC
 17. Segregacja odpadów obowiązkowa.
 18. Właściciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności od zdarzeń losowych oraz nieszczęśliwych wypadków.
 19. Prosimy o nie odpalanie aut w celu ich zagrzania, odśnieżenie czy schłodzenia.
 20. Właściciele zastrzegają sobie prawo do żądania opuszczenia terenu nie przestrzegającym regulaminu
 21. Obiekt częściowo monitorowany, administratorem danych osobowych jest Domek BB, ul Ogrodowa 9a, 58-562 Podgórzyn. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 888 916 922.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu EU i Rady EU 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. poz. 1000) – WPŁATA ZADATKU JEST ADEKWATNA ZE ZGOD NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

a)Dane osobowe będą udostępniane organom umocowanym do ich pozyskania na mocy prawa powszechnie obowiązującego.
b)Dane będą przechowywane w sejfie przez okres 5 lat a następnie zniszczone.
c)Podmiot ma prawo dostępu do danych osobowych, ma prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
d)Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.